Kontakt

Polska

 

TART PL. Sp. z o.o.
ul. Filomatów 30/32
42-217 Częstochowa
POLSKA

Telefon: (034) 365 07 32
FAX: (034) 369 70 03

e-mail: info.pl@tart.eu
www: www.tart.eu

 

 

 

Republika Czeska

Republika Słowacka

TART, s.r.o.
Vinohradská 91
618 00 Brno

tel.: +420 548 210 500
fax: +420 548 210 503

e-mail: info.cz@tart.eu
www: www.tart.cz

TART, s.r.o.
Tehelná 7
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: +421 327 719 210
fax: +421 327 719 208

e-mail: info.sk@tart.eu
www: www.tart.eu