Jak działa ochrona antykorozyjna Cortec?

Inhibitory korozji VpCI® (Inhibitory korozji w fazie gazowej) to mikroskopijne cząsteczki, które w formie jonów migrujących w środowisku przyciągane są do powierzchni metalowych. Tworzą cienką molekularną warstwę, która zapewnia ochronę nawet w trudno dostępnych miejscach i skutecznie zabezpiecza zarówno metale żelazne, jak i nieżelazne przed korozyjnym działaniem wilgoci, SO2 a H2S.

                                                 Cortec VpCI

Inhibitory korozji zapewniają doskonałą ochronę materiału bez zmiany jego struktury i właściwości. Chronione części mogą być poddawane dalszej obróbce lub w dalszym ciągu używane bez konieczności usuwania inhibitora. Po usunięciu opakowania lub innego nośnika VpCI inhibitor korozji stopniowo zanika z chronionej powierzchni. Substancje VpCI® działają co najmniej 24 miesiące. W zamkniętych pojemnikach o wysokiej jakości można uzyskać skuteczną ochronę nawet do 5 lat. 

Dzięki korzystaniu z produktów Cortec walka z korozją staje się znacznie sprawniejsza, tańsza i łatwiejsza.

Kompleksowa kontrola korozji

Stosowanie opakowań antykorozyjnych VpCI (VCI) pozwala na wyeliminowanie wielu czynności:

  • elieminują potrzebę konserwacji olejem, tłuszczem/smarem, woskiem i poźniejszego odtłuszczania lub czyszczenia
  • nie ma potrzeby używania środków czyszczących
  • nie ma konieczności unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych